DIEPTE DRAINAGE, dit is een horizontale drain die bij ons 2x een lengte van 150mtr bevat en op een diepte van 5mtr zit (in de zoetwaterbel), dit om onze akkerbouwgewassen te kunnen beregenen