Galerij

AARDAPPEL – EN UIEN OOGST EIND OKTOBER 2019. De uien worden met machine opgeraapt afland en de aardappelen worden gerooid. Beide producten worden ingeschuurd en daarna in de bewaarcel geventileerd.

DIEPTE DRAINAGE, dit is een horizontale drain die bij ons 2x een lengte van 150mtr bevat en op een diepte van 5mtr zit (in de zoetwaterbel), dit om onze akkerbouwgewassen te kunnen beregenen

groenbemesters zijn gewassen die we telen om de organische stof in de bodem te verbeteren, deze worden niet geoogst maar in najaar ondergeploegd, door de plantmassa onder te werken wordt het bodemleven geactiveerd en de structuur van de grond verbeterd.

BETACAL, een goede bodemverbeteraar dit is een product van suiker unie. Betacal is een kalkmeststof die ontstaat bij het zuiveren van ruwsap uit bieten.