groenbemesters zijn gewassen die we telen om de organische stof in de bodem te verbeteren, deze worden niet geoogst maar in najaar ondergeploegd, door de plantmassa onder te werken wordt het bodemleven geactiveerd en de structuur van de grond verbeterd.

groenbemesters zijn gewassen die we telen om de organische stof in de bodem te verbeteren, deze worden niet geoogst maar in najaar ondergeploegd, door de plantmassa onder te werken wordt het bodemleven geactiveerd en de structuur van de grond verbeterd.